Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

Satıcı                            

Satıcı Adresi                 

Satıcı Telefonu              

Satıcı E-Posta Adresi    

Satıcı Vergi Dairesi        

Satıcı Vergi No              

 

Alıcı                            

Alıcı Adresi                 

Alıcı Telefonu             

Alıcı E-Posta Adresi   

 

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne ( Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Enka Süt Gıda ve Mamülleri San. ve Tic. A.Ş (Bundan sonra “Enka” olarak anılacaktır) ait www.enkagurme.com alan adlı web sitesinden (Bundan sontra “Web sitesi” olarak anılacaktır), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği,  Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi kapsamında, Alıcı’nın Satıcı’ya ait /www.enkagurme.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesi, Alıcı, ve Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgilerinin bildirilmesi satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, ürünler ile ilgili şikayet olması halinde şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. hususlarında hükümler bulunmaktadır.

Alıcı belirtilen bu hususlarda anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  http://ww.enkagurme.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme metni (ek-1) ve verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura (Ek-2) işbu mesafeli satış sözleşmenin eklerini ve ayrılmaz parçalarını oluşturur.

 

 MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN NİTELİKLERİ VE FİYATI

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı işbu sözleşmenin elektronik ortamda girdiği bilgiler doğrultusunda oluşturulduğunu bildiğini beyan ve bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçek olmaması durumunda siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın elektronik ortamda vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile işbu sözleşmede belirtilen iletişim bilgilerinden konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı, Satıcı ile iletişime geçmez ise, Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkında sahiptir.  

 

MADDE 4- MALIN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE FATURA BİLGİLERİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve onayladığı tarihte yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

FATURADA ALICI ADI-SOYADI/UNVANI     

FATURA ADRESİ                                         

TELEFON                                                     

FATURA TESLİM ŞEKLİ : Fatura ürünler ile birlikte teslim edilecektir

 

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra Satıcı tarafından taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Alıcı’nın Web Sitesi üzerinde tanımlı ödeme şekillerinden biri ile ödemeyi yapmak zorundadır. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcı, Satıcı’nın bu hakkı kullanması nedeni ile hiçbir hak iddia edemez.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur. Bahsedilen bu kargo ücreti gidiş ve iade üzerine geri iade kargo ücretlerinin toplamını kapsayacaktır.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 

MADDE 6-ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web Sitesi’nde yer alan ve işbu sözleşmenin eki olan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri eksiksiz şekilde anladığını ve kabul ettiğini, ve bu bilgilere yönelik olarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Web Sitesi’nde yer alan sayfalar üzerinden sırası ile Hesabım>Ürün Sorularım akışı üzerinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı’nın, ürünün teslim edildiği esnada hasar görmüş, kırık, yırtık, ambalajı yırtılmış/açılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Bu durumda Alıcı’nın ürünü olduğu gibi kabul ettiği varsayılır.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

 

MADDE 7- SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Deprem, sel , yıldırım, toprak kayması, gibi tabii afetler ve salgın hastalıklar; savaş ve terör eylemleri; yangın, patlama, sabotaj halleri mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu halde Alıcı gidiş ve iade kargo bedellerini ödemek zorundadır.

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını Web Sitesi üzerinden ……….>………….>…….. akışı üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa eklentilerini, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, kullanmakla tüketilen gıda ürünlerini cayma süresi içinde iade hakkını kullanabilmesi için ürünün ambalajının bozulmaması gereklidir.

Alıcı iade edeceği malı ……………….. kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

Satın alınan ürünün niteliğine göre Yönetmeliğin 2 inci maddesi hükmü ve işbu sözleşmenin 9 uncu maddesi hükümleri saklıdır.

 

MADDE 9- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri) mevzuat gereği cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, Web Sitesinde satışı yapılan ürünlerin Yönetmeliğin 15/c maddesinde tanımlanan çabuk bozulan ürünlerden ve 15/ç maddesinde tanımlanan paketi açıldıktan sonra hijyen ve sağlık açısından uygunluğunu kaybeden ürünlerden olduğunu bildiğini, bu nedenle cayma hakkını kullanamayacağını kabul ve beyan eder.

İşbu sözleşme dahilinde satın alınan ürünler Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamı dışında bırakılmış olsa dahi, Yönetmeliğin 2 inci maddesi hükmü doğrultusunda Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından Alıcı’nın cayma hakkı kullanma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Yönetmelik kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Web Sitesi üzerinden iletecektir.

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 11- MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

 

MADDE 12- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 13- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Web Sitesi’nde yer alan …………..>………….>………. Sayfa akışı üzerinden veya Madde 1 de belirtilen e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 14- YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ……………… tarihinde, Satıcı tarafından işbu sözleşmenin oluşturulması ve sözleşme iradesinin ortaya konulması ve Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

                         

  SATICI                                                                                                ALICI

Enka Süt Gıda ve Mamulleri San. ve Tic. A.Ş

 

EKLER:

  1. Ön bilgilendirme metni
  2. Satış faturası